Back to the article Praktický vozík na odrezky v dielni oceníte 3 / 10
Zdroj: Martin Jelok

Vozík na odrezky

Vodorovné výstuhy. Na stolovej píle narežte podľa rozmerov štyri latky a do každej vytvorte päť drážok hlbokých asi 10 mm na štítové prvky. Krajné drážky rozmerajte podľa dĺžky vozíka. Ostatné drážky rozmerajte rovnomerne.