Back to the article Zábavné detské chodúľky
Zdroj: Marian Drobnica

Viazanie lana. Pripravte si dve laná (1 460 mm dlhé). Každé prevlečte cez hranol i cez kúsok záhradnej hadice a oba konce spojte podľa obrázka pevným špagátom. Spoj zakryte kúskom hadice.