Back to the article Balančná doska pre deti na trénovanie rovnováhy 3 / 6
Zdroj: Marian Drobnica

Montáž základovej dosky. Do stredu dosky A položte spojené časti a obkreslite ich. Pracujte presne, aby bola doska správne vyvážená. Opäť do nej predvŕtajte otvory v rovnakých rozstupoch na obe strany.

Montáž základovej dosky. Do stredu dosky A položte spojené časti a obkreslite ich. Pracujte presne, aby bola doska správne vyvážená. Opäť do nej predvŕtajte otvory v rovnakých rozstupoch na obe strany.