Back to the article Balančná doska pre deti na trénovanie rovnováhy 4 / 6
Zdroj: Marian Drobnica

Spájanie. Do stredu oboch zakrivených častí predvŕtajte (vrták 35 mm) tri diery. Spojte ich so spojovacou doskou tak, aby okrajmi lícovali a následne upevnite troma skrutkami z každej strany.

Spájanie. Do stredu oboch zakrivených častí predvŕtajte (vrták 35 mm) tri diery. Spojte ich so spojovacou doskou tak, aby okrajmi lícovali a následne upevnite troma skrutkami z každej strany.