Back to the article Balančná doska pre deti na trénovanie rovnováhy 5 / 6
Zdroj: Marian Drobnica

Spojovacia doska a brúsenie. Zo zvyšku, ktorý zostal po vyrezaní zakrivených častí, vyrobte spojovaciu dosku (C) s rozmermi 85 × 164 mm. Pripravte si dosku A a všetky časti prebrúste dohladka.

Spojovacia doska a brúsenie. Zo zvyšku, ktorý zostal po vyrezaní zakrivených častí, vyrobte spojovaciu dosku (C) s rozmermi 85 × 164 mm. Pripravte si dosku A a všetky časti prebrúste dohladka.