Back to the article Balančná doska pre deti na trénovanie rovnováhy 6 / 6
Zdroj: Marian Drobnica

Rez zakrivených častí. Na doske 300 × 300 mm vyznačte stred, urobte kružnicu s polomerom 150 mm. Z dvoch protiľahlých strán namerajte od krajov 100 mm a obe zakrivené časti vyrežte.

Rez zakrivených častí. Na doske 300 × 300 mm vyznačte stred, urobte kružnicu s polomerom 150 mm. Z dvoch protiľahlých strán namerajte od krajov 100 mm a obe zakrivené časti vyrežte.