Späť na článok Ako vydláždiť balkón či terasu
Zdroj: Mapei

Do maltou opravených a napenetrovaných kútov a nároží zapracujeme do hydroizolačnej stierky tesniacu pásku.