Vtáčie búdky

30.12.2009
30.12.2009 (1) (4)
Vtáčie búdky
Tvorba hniezdnych podmienok patrí u nás k najstarším metódam ochrany vtáctva. Predovšetkým je to výroba a umiestnenie umelých hniezd. Tvar, konštrukcia, miesto a výška umiestnenia závisia od nárokov, druhu, nápaditosti a skúseností autora.
Pri ich výrobe je veľmi dôležité, aby spoje boli pevné, inak sa môže búdka vplyvom poveternostných podmienok rýchlo rozpadnúť.

Základný materiál

Model je vyrobený zo smrekovej dosky zo starej garniže so šírkou 15, hrúbkou 1,5 a dĺžkou 250 cm. Ostatné modely sú zo starých políc. Z pohľadu vyhotovenia ide o materiál hrubý 1 cm, zložený a zlepený z troch častí. Vonkajšiu tvorí asi trojmilimetrová vrstva lisovaného kartónu a v strede je drevotrieskové jadro. Pracuje sa s ním veľmi dobre. Predpokladáme, že väčšinu náradia potrebného na výrobu vtačích búdok má doma každý domáci majster. Spojovacím materiálom sú skrutky do dreva, prevažne 20 mm dlhé s krížovou hlavičkou.

Návod na výrobu
Dôležité je osvojiť si stolárske myslenie. Treba vedieť rozlíšiť tzv. vloženú a naloženú dosku. Teda ak chcem mať šírku búdky povedzme 20 cm a postupujem tak, že spodnú časť vkladám medzi bočnice, šírka spodnej časti musí byť menšia o súčet hrúbok bočníc. Tu ide o systém tzv. vloženia. Opačným je postup v prípade tzv. naloženia. Na delenie materiálu sa dá použiť pílka s plátom na kov a pri dlhšom reze iba samotný plát.
 
V prípade modelu 1 je potrebné narezaný materiál (smreková doska) postupne spájať tak, že jednotlivé časti prichytíme klinčekmi a následne predvŕtame otvory na skrutky 2 mm vrtákom. Potom je potrebné 13 mm vrtákom navŕtať lôžko na hlavičku (zapustenie) skrutky a zoskrutkovať. Tu netreba šetriť skrutkami.

V prípade ostatných modelov je spájanie jednotlivých narezaných častí vzhľadom na krehkosť materiálu riešené smrekový hranolčekom 2 x 2 cm, ktorý sa vloží medzi spájané časti (viď foto – „Šasy“) a zoskrutkuje spôsobom uvedeným v predchádzajúcej časti.

Vletové otvory urobíme okružným pílkovým násadcom upnutým do vŕtačky. Rozmer vletového otvoru vyrežeme podľa priemeru prislúchajúceho tomu-ktorému druhu vtákov. Napríklad v búdke pre sovu dáme zvnútra pod otvor 4 latky ako „schodíky“.

Bydielka a zábradlia vyrobíme z bukovej guľatiny, resp. hranolčeka, ktoré kúpime v predajni s drevom. Upevňujú a lepia sa do predvŕtaných otvorov vlastnej hrúbky, do hĺbky cca 0,5 cm, a bidielka sú z vnútornej strany fixované skrutkou.

Nasleduje dorovnávanie nepresností pomocou rašple a konečné vyhladenie šmirgľom. Väčšie nerovnosti a netesnosti opravíme gitom vyrobeným zo zmesi detského zásypu  a disperzného lepidla (napr. Duvilax). Po vysušení gitu prípadné nerovnosti prebrúsime šmirgľom. Pred impregnáciou je potrebné prostredníctvom fermeže ľanovej povrch výrobkov zbaviť prachu a nečistôt a poutierať ho vlhkou handrou. Natieranie fermežou uskutočňujeme vo vetrateľných priestoroch. Necháme pôsobiť 48 hodín.

Farebná škála a námet je na každom autorovi. Je vhodné použiť ekologické náterové materiály. Po vysušení farieb by sa mal povrch natrieť aspoň dvoma vrstvami laku. Búdku dáme na pár dní sušiť na suché miesto, nie však priamo na slnko ani na radiátor.

Zavesenie búdky

Patrí medzi najdôležitejšie činnosti pri finalizácii. Dôraz treba klásť na pevnosť a spoľahlivosť aj pri tých najhorších klimatických podmienkach. Na modely 1 a 4 boli použité tzv. lusterháky, ktoré sú zaskrutkované do predvŕtaných otvorov cez strechu do bočníc. V prípade modelu 4 cez strechu do smrekových hranolčekov upevnených vo vnútornej časti bočníc búdky. Na ostatné modely boli použité tzv. oceľové úchytné očká s metrickým zavitom, kúpené v železiarstve. Do predvŕtaných otvorov sú očká vsadené, opatrené podložkami a dotiahnuté maticou. Pred osadením úchytov treba dokonale vyvážiť (nájsť stred) búdku a určiť miesto priskrutkovania. Závesný mechanizmus – spojnica úchytov – je vyrobená z tzv. šponovacieho drôtu používaného pri výstavbe oplotenia. Drôt vyformujeme (na koncoch očká v celkovom tvare „V“ v uhle podľa potreby, vzhľadom na vzdialenosť umiestnenia úchytov a vlastnej úvahy). Vyformovanú spojnicu úchytov (spojnicový drôt) osadíme do samotných úchytov. Na záver z drôtu vyrobíme háčik tvaru „S“, veľkosti podľa potreby a osadíme na spojnicový drôt „V“ v jednej časti a haluz stromu v časti druhej.

Rozmer niektorých typov búdok v cm
Druh Vnútorný rozmer Vletový otvor Výška zavesenia
Malé sýkorky minimálne 14 x 14 x 20 2 až 8 200 – 400
Sýkorka bielolíca, žltochvost 14 x 14 x 20 3,5 200 – 400
Dudok, škorec, krutihlav 15 x 15 x 25 4,5 – 5 300 – 800
Sova 30 x 30 x 40 11 300 – 900
Muchár, žltochvost 14 x 14 x 20 horná polovica steny 100 – 500
Sokol myšiar 50 x 40 x 50 jedna tretina steny 800
Kačica 50 x 30 x 25 cm 15 – 18 cm 0 – 300


Juraj Jánoš, Bratislava
Zdroj: časopis Urob si sám

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
Elderaniss | 07.11.2012, 13:28
slovenske video ako na to: http://www.youtube.com/watch?v...
Yahoo07 | 11.10.2012, 23:17
Vtáčie búdky vždy orientujeme vletovým otvorom na juh až juho-západ, resp. tam, kde je mimo dosah studených vetrov. Viac o vúrobe vtáčích búdok je aj na:http://ulozto.sk/x7QHFTw/vtaci...
jan sykorka | 16.08.2012, 17:16
Smer vletového otvoru orientujeme radšej mimo prevládajúcich chladných vetrov.
Štefan Drozd | 08.01.2012, 20:00
Na ktorú svetovú stranu má byť orientovaná vtáčia búdka? Ďakujem. Števo, Vranov nad Topľou

Praktické rady, tipy a návody každých 7 dní.
 

Reklama